Technologie geopolityczne: antropopotoki – inżynieria przymusowej migracji

Współczesne analizy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego szeroko poruszają zagadnienia zagrożeń asymetrycznych. Sposoby prowadzenia współczesnych konfliktów szeroko wykorzystują metody i środki, które pozwalają na prowadzenie walki z przeciwnikiem poniżej progu konwencjonalnej wojny. Oprócz klasycznej działalności szpiegowskiej, prowadzone są różnego rodzaju akty dywersji i sabotażu, wykorzystujące luki w systemach bezpieczeństwa państwa. Istnieją jednak sposoby prowadzenia działań asymetrycznych w skali strategicznej. Często wykorzystuje się w nich to co literaturze przedmiotu jest niekiedy nazywane „technologiami geopolitycznymi”. Są to zintegrowane systemy wpływania na podmioty geopolityczne za pomocą głównie środków pozamilitarnych. Ich celem jest realizacja długofalowych celów strategicznych, Do podstawowych technologii geopolitycznych zaliczyć możemy: tzw. kolorowe rewolucje, inżynierię przymusowej migracji, zamachy stanu inspirowane i wspierane z zewnątrz, akcje terrorystyczne wykorzystywane w skali strategicznej do dezintegrowania określonych państw lub regionów (systemowe wsparcie lub nawet kreowanie organizacji terrorystycznych), strategia kontrolowanego chaosu, interwencje humanitarne (misje stabilizacyjne itd.). 

Aleksander Dugin – „mózg Putina”, szarlatan czy ideolog imperium?

Kiedy 30 kwietnia 2024 r. amerykański dziennikarz Tucker Carlson opublikował w Internecie nieco ponad 20-minutowy wywiad z Aleksandrem Duginem, przez wiele mediów na całym świecie przetoczyła się dyskusja, kim właściwie jest ten rosyjski filozof polityczny i jaką realną rolę odgrywa w rosyjskim życiu politycznym i debacie politycznej. W Polsce trudno o rzeczową debatę w tym zakresie, ponieważ media głównego nurtu od dłuższego czasu stosują cenzurę prewencyjną i ostracyzm wobec wszystkich, którzy nie podzielają oficjalnie forsowanej radykalnej rusofobii. Truzimem jest natomiast napisać, że fundamentem polskiej racji stanu jest dogłębne poznanie istotnych prądów ideowych, które są popularne wśród naszych sąsiadów i wśród ważnych graczy międzynarodowych. Bez względu czy takie poglądy nam się podobają czy nie. Po prostu trzeba je znać, aby odpowiedzialnie konstruować politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. 

Czego Ukraińcy nie nauczyli się od Tukidydesa?

Dialog melijski to fragment najsłynniejszego dzieła starożytnego greckiego historyka Tukidydesa, który zawarł w księdze V. Dotyczy on epizodu wojny z roku 416 p.n.e. Wówczas flota ateńska dotarła do wyspy Melos, która choć oficjalnie neutralna, była w przeszłości skolonizowana przez Spartę i pozostawała z nią w bliskich relacjach (Melijczycy płacili daninę Spartanom i gościli och flotę). Dowódcy wyprawy ateńskiej, strategowie Kleomedes i Tejzjas postawili mieszkańcom Melos ultimatum – albo podporządkują się Atenom (przystąpią do Ateńskiego Związku Morskiego), albo dojdzie do wojny i wyspa zostanie zniszczona. Ta sytuacja mieszkańców Melos, którzy zostali postawieni przed strategicznym dylematem: poddać się czy też, licząc na pomoc swoich sojuszników, odrzucić ultimatum, został określona we współczesnej literaturze naukowej jako dylemat melijski i stała się przedmiotem ożywionych badań z użyciem teorii gier. W rzeczywiści Melijczycy odmówili poddania się, a co za tym idzie traty suwerenności i zwrócenia się przeciwko Sparcie. Ateńczycy dokonali więc inwazji, dokonując rzezi wśród mieszkańców Melos (mężczyzn wymordowali, kobiety i dzieci sprzedali w niewolę). 

Wielki Reset a bezpieczeństwo narodowe RP

Odkryj, jak Wielki Reset wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Zrozum teorię sekurytyzacji i jej zastosowanie w kontekście globalnych wyzwań bezpieczeństwa. Czytaj o wpływie nowoczesnych technologii i geopolitycznych przemian na suwerenność narodową i prywatność obywateli. Poznaj, jak Polska i świat przygotowują się na nowe realia międzynarodowego bezpieczeństwa.

Pierwsi do pomocy, ostatni do walki. Co robić, aby dziś uniknąć wojny?

Odpowiadając na tytułowe pytanie z punktu widzenia badacza, który zajmuje się geopolityką i któremu bliska jest również realistyczna i neorealistyczna teoria stosunków międzynarodowych, trzeba napisać, że nigdy w historii nie ma stuprocentowej gwarancji na uniknięcie wojny. Nigdy jej nie ma i nikt nie jest w stanie w stu procentach przewidzieć, czy wojna będzie, czy jej nie będzie, choćbyśmy czynili najlepsze wysiłki, na jakie nas tylko stać. Nikt nie powie i nie da gwarancji, że w ciągu najbliższych lat nie dojdzie do potencjalnej wojny na którymś z kierunków. Oczywiście jedne kierunki są bardziej zagrożone, inne są mniej zagrożone tymi potencjalnymi działaniami zbrojnymi. Natomiast odnosząc się do kwestii potencjalnego zagrożenia ze strony rosyjskiej – wbrew obowiązującej narracji, która każe nam widzieć na każdym kroku przysłowiowego rosyjskiego agenta i przysłowiowe, już praktycznie lecące bomby na polskie miasta – jestem daleki od takiego stawiania sprawy. 

Pokolenie „Z” a walka informacyjna

Odkryj, jak pokolenie Z kształtuje przyszłość cyfrową i zmienia zasady gry w wojnie informacyjnej. W naszym najnowszym artykule zagłębiamy się w świat, w którym nowoczesne technologie nie są tylko narzędziem, ale podstawą codzienności. Zrozumienie unikalnych wyzwań i możliwości, przed którymi stoi pokolenie Z, jest kluczowe dla każdego, kto chce nadążyć za szybkimi zmianami w naszym społeczeństwie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o sile transformacyjnej najmłodszej generacji w świecie cyfrowym.

Polska Tradycja Romantyczna Jako Zaprzeczenie Polityki Realnej – Leszek Sykulski

Polska tradycja romantyczna a geopolityka: Odkryj, jak tanatofilia i martyrologia kształtują polską politykę historyczną i zagraniczną. Analiza wpływu romantyzmu na współczesne wyzwania Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Czy Polska może odnaleźć swoje miejsce w globalnej rywalizacji, porzucając przestarzałe idee na rzecz pragmatycznej geopolityki? Przeczytaj pełen wgląd w polską duszę narodową, marzenia i dążenia, które kształtują jej miejsce na arenie międzynarodowej.

Technika „Zersetzung” w walce informacyjnej

W erze cyfrowej, gdzie informacja stała się równie ważnym zasobem co tradycyjne środki produkcji, pojęcie walki informacyjnej zyskało na znaczeniu, stając się kluczowym elementem zarówno strategicznych działań państw, jak i korporacji czy grup społecznych. Walka informacyjna to szerokie pojęcie, obejmujące różnorodne działania mające na celu zdobycie przewagi informacyjnej, wpływanie na opinie, emocje oraz decyzje ludzi, a także zakłócanie przepływu informacji przeciwnika.

System anglosaski – fundament globalnej destabilizacji

W świecie, gdzie równowaga sił decyduje o pokoju i stabilności, system anglosaski, z dominacją Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wyłania się jako kluczowy gracz kształtujący globalną politykę. Od historycznych korzeni w epoce kolonialnej, poprzez zimnowojenną rywalizację, aż po współczesne wyzwania geopolityczne, ten artykuł rzuca światło na mechanizmy, za pomocą których system anglosaski wpłynął na międzynarodową destabilizację. Przeanalizujemy, jak dążenie do globalnej dominacji przez te mocarstwa wpływa na światową politykę, gospodarkę i społeczeństwa. Czy ich działania sprzyjają utrzymaniu pokoju, czy raczej prowokują konflikty? Zapraszamy do lektury pełnej analizy.

Arktyka w rosyjskiej geopolityce

W sercu niegościnnych, lecz strategicznie ważnych lodów Arktyki, Rosja realizuje swoje długoterminowe cele geopolityczne, kształtując przyszłość regionu i wykraczając poza tradycyjne podejście do międzynarodowej rywalizacji. Przez skupienie się na eksploatacji ogromnych zasobów naturalnych i utrwalaniu militarnej obecności, Federacja Rosyjska kieruje wzrok świata na Północną Drogę Morską – kluczową arterię, która może zrewolucjonizować globalny handel i wzmocnić rosyjską pozycję na arenie międzynarodowej. Odkryj, jak Arktyka przekształca się w arenę „zimnej gry” o globalne wpływy, gdzie Rosja, wykorzystując swoją przewagę geograficzną i technologiczną, dąży do ustanowienia swojej dominacji.

„Wojna oszczerstw” Jako Element Współczesnych Konfliktów Asymetrycznych – Leszek Sykulski

Wojna oszczerstw w erze konfliktów asymetrycznych: Odkryj, jak nowoczesne technologie informacyjne i operacje psychologiczne kształtują współczesne pole bitwy. Zrozumienie dynamicznego wpływu 'zielonych ludzików’, deepfake’ów i mediów społecznościowych na percepcję publiczną i strategie międzynarodowe. Czytaj dalej, by zgłębić tajniki wojen hybrydowych i ich znaczenia dla globalnego bezpieczeństwa.

STOP AMERYKANIZACJI POLSKI

Odkryj nieopowiedzianą historię wpływów amerykańskich na politykę i suwerenność Polski. Od kontrowersyjnych tajnych operacji i interwencji wojskowych po geopolityczne konsekwencje współpracy obronnej – ten artykuł rzuca światło na skomplikowaną relację między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Przeanalizuj, jak decyzje podjęte na najwyższych szczeblach władzy wpłynęły na polską rację stanu i jakie są długofalowe skutki amerykanizacji polityki zagranicznej i obronnej kraju. Czy Polska straciła na swojej suwerenności? Jakie są koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe wojen prowadzonych pod amerykańskim sztandarem? Przeczytaj, by zrozumieć dlaczego coraz więcej głosów wzywa do przewartościowania i poszukiwania nowej, bardziej niezależnej ścieżki rozwoju.

Suwerenność Kulturowa – Fundament Bezpiecznej Polski

Suwerenność kulturowa jako klucz do bezpieczeństwa narodowego: Odkryj, jak tożsamość narodowa i dziedzictwo kulturowe Polski są nieodłącznym elementem jej suwerenności. Analizujemy, jak pamięć historyczna i kultura wpływają na zdolność kraju do prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Zrozum znaczenie suwerenności kulturowej w kontekście geopolitycznym i jej wpływ na przetrwanie narodu. Śledź z nami fascynującą podróż przez dziedzictwo, tradycje i wyzwania Polski w obliczu współczesnych zagrożeń. Przeczytaj nasz najnowszy artykuł w Polityka Realna, aby dowiedzieć się więcej.

Iluzja Międzymorza

Odkryj 'Iluzję Międzymorza’ – głęboką analizę geopolityczną Europy Wschodniej. Artykuł eksploruje historyczne korzenie i współczesne implikacje koncepcji Intermarium, rzucając światło na strategiczne sojusze i przyszłe perspektywy polityczne regionu. Zrozum znaczenie i wpływ Międzymorza na dynamiczną grę międzynarodowych relacji. Przeczytaj teraz i poznaj kluczowe aspekty tej fascynującej geopolitycznej zagadki.

Wojna na Ukrainie sprowokowana przez USA? John Mearsheimer i realizm polityczny

Odkryj analizę polityczną konfliktu rosyjsko-ukraińskiego z perspektywy wpływu USA i NATO. Zrozum jak działania tych mocarstw wpłynęły na dynamikę konfliktu i jakie są globalne konsekwencje dla geopolityki. Czytaj o teoriach Profesora Johna Mearsheimera, roli Unii Europejskiej, a także o strategicznych ruchach w ramach Inicjatywy Trójmorza. Dowiedz się więcej o wpływie tych wydarzeń na Polskę i świat w kontekście dążenia do świata wielobiegunowego. Przeanalizuj z nami przyczyny i skutki rozszerzenia NATO, kolorowych rewolucji oraz zagrożeń wynikających z amerykanizacji polskiej racji stanu.