Robert Fico komentuje decyzje Zachodu dotyczące zbrojenia Ukrainy

Premier Słowacji, Robert Fico, wyraził swoje obawy dotyczące decyzji zachodnich państw o zezwoleniu Ukrainie na używanie ich broni do ataków na terenie Rosji. Według Fico, takie działania mogą prowadzić do eskalacji konfliktu. Stwierdził również, że Słowacja nie będzie uczestniczyć w „wojskowych przygodach” i podkreślił znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dla promowania inicjatyw pokojowych.

Odbiór polskiej polityki w okresie kryzysu czechosłowackiego: Perspektywa historyczna

W 1938 roku, podczas konferencji w Monachium, bez udziału Czechosłowacji zdecydowano o jej podziale. Polska, nie będąc uczestnikiem tych obrad, stanęła przed poważnym wyzwaniem. Kontekst międzynarodowej polityki appeasementu, prowadzonej przez główne mocarstwa europejskie, a także bierna postawa tych państw wobec agresji Hitlera, skomplikowała sytuację na arenie międzynarodowej. Polska, zmuszona do obrony swoich interesów i bezpieczeństwa narodowego, podjęła decyzje, które były odpowiedzią na bezpośrednie zagrożenia, a nie dążeniem do agresji. Historia Polski w kontekście rozpadu Czechosłowacji wymaga zrozumienia i obiektywnej analizy, aby uniknąć błędnych interpretacji i uprzedzeń, które mogą zaciemniać obraz tych skomplikowanych wydarzeń. Odkrywanie prawdy o „rozbiorze” Czechosłowacji, przy pełnym uwzględnieniu politycznych i społecznych okoliczności tamtego okresu, jest kluczowe dla prawidłowego zrozumienia historycznych dylematów, przed którymi stanęła Polska.

Peter Pellegrini wygrywa wybory na Słowacji

Słowacja znajduje się w centrum uwagi międzynarodowej po wyborach prezydenckich, które mogą zdefiniować nowy kurs w europejskiej polityce. Peter Pellegrini, były przewodniczący parlamentu, wygrywając wybory, stawia przed Słowacją i Europą pytania o przyszłe układy sił.

Słowacja: Pellegrini dominuje w debacie prezydenckiej. Blaha krytykuje Korčoka.

W najnowszym rozdaniu słowackiej polityki, debata prezydencka pomiędzy Peterem Pellegrinim a Ivanem Korčokiem zakończyła się zaskakującym zwycięstwem Pellegriniego, który, według wicemarszałka parlamentu Ľuboš Blaha, „zjadł go żywcem”. Debata ujawniła Korčoka jako postać, która – zdaniem Blahy – skupia się bardziej na międzynarodowych sojuszach niż na słowackich realiach.

Słowacja: Wybory prezydenckie

23 marca 2024 roku na Słowacji rozpoczną się wybory prezydenckie. Chciałbym przedstawić Wam, drodzy czytelnicy, ośmiu kandydatów wybranych przeze mnie, których profil polityczny i osobisty analizowałem. Spośród nich, siedmiu wzbudziło mój szczególny podziw jako Polaka, natomiast Ján Kubiš wzbudził moje zainteresowanie swoją unikalną perspektywą. Z drugiej strony, trzej kandydaci – Patrik Dubovský, Ivan Korčok i Igor Matovič – nie zyskali mojej sympatii. Zapraszam do poznania moich refleksji na temat tych kandydatów, które mogą rzucić światło na nadchodzące wybory w naszym sąsiednim kraju.