Technologie geopolityczne: antropopotoki – inżynieria przymusowej migracji

Współczesne analizy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego szeroko poruszają zagadnienia zagrożeń asymetrycznych. Sposoby prowadzenia współczesnych konfliktów szeroko wykorzystują metody i środki, które pozwalają na prowadzenie walki z przeciwnikiem poniżej progu konwencjonalnej wojny. Oprócz klasycznej działalności szpiegowskiej, prowadzone są różnego rodzaju akty dywersji i sabotażu, wykorzystujące luki w systemach bezpieczeństwa państwa. Istnieją jednak sposoby prowadzenia działań asymetrycznych w skali strategicznej. Często wykorzystuje się w nich to co literaturze przedmiotu jest niekiedy nazywane „technologiami geopolitycznymi”. Są to zintegrowane systemy wpływania na podmioty geopolityczne za pomocą głównie środków pozamilitarnych. Ich celem jest realizacja długofalowych celów strategicznych, Do podstawowych technologii geopolitycznych zaliczyć możemy: tzw. kolorowe rewolucje, inżynierię przymusowej migracji, zamachy stanu inspirowane i wspierane z zewnątrz, akcje terrorystyczne wykorzystywane w skali strategicznej do dezintegrowania określonych państw lub regionów (systemowe wsparcie lub nawet kreowanie organizacji terrorystycznych), strategia kontrolowanego chaosu, interwencje humanitarne (misje stabilizacyjne itd.). 

Cała prawda całą dobę, ale… – O tendencji TVN-u do wygładzania pewnych informacji geopolitycznych

Poleganie tylko na jednym źródle informacji nigdy nie jest dobrym pomysłem. Choć obiektywność jest dla dziennikarzy największą wartością, człowiek jest istotą grzeszną. Zbyt łatwo jest ulec swoim błędnym przekonaniom, nakazom przełożonych, potrzebie przyciągania uwagi odbiorców, chęci prowadzenia działalności misyjnej, czy nawet zwykłemu lenistwu. Nie jest to nic niezwykłego, ale mimo to trzeba zawsze brać na to poprawkę. Nawet przy czytaniu tego artykułu.

Pierwsi do pomocy, ostatni do walki. Co robić, aby dziś uniknąć wojny?

Odpowiadając na tytułowe pytanie z punktu widzenia badacza, który zajmuje się geopolityką i któremu bliska jest również realistyczna i neorealistyczna teoria stosunków międzynarodowych, trzeba napisać, że nigdy w historii nie ma stuprocentowej gwarancji na uniknięcie wojny. Nigdy jej nie ma i nikt nie jest w stanie w stu procentach przewidzieć, czy wojna będzie, czy jej nie będzie, choćbyśmy czynili najlepsze wysiłki, na jakie nas tylko stać. Nikt nie powie i nie da gwarancji, że w ciągu najbliższych lat nie dojdzie do potencjalnej wojny na którymś z kierunków. Oczywiście jedne kierunki są bardziej zagrożone, inne są mniej zagrożone tymi potencjalnymi działaniami zbrojnymi. Natomiast odnosząc się do kwestii potencjalnego zagrożenia ze strony rosyjskiej – wbrew obowiązującej narracji, która każe nam widzieć na każdym kroku przysłowiowego rosyjskiego agenta i przysłowiowe, już praktycznie lecące bomby na polskie miasta – jestem daleki od takiego stawiania sprawy. 

Polska Tradycja Romantyczna Jako Zaprzeczenie Polityki Realnej – Leszek Sykulski

Polska tradycja romantyczna a geopolityka: Odkryj, jak tanatofilia i martyrologia kształtują polską politykę historyczną i zagraniczną. Analiza wpływu romantyzmu na współczesne wyzwania Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Czy Polska może odnaleźć swoje miejsce w globalnej rywalizacji, porzucając przestarzałe idee na rzecz pragmatycznej geopolityki? Przeczytaj pełen wgląd w polską duszę narodową, marzenia i dążenia, które kształtują jej miejsce na arenie międzynarodowej.

Technika „Zersetzung” w walce informacyjnej

W erze cyfrowej, gdzie informacja stała się równie ważnym zasobem co tradycyjne środki produkcji, pojęcie walki informacyjnej zyskało na znaczeniu, stając się kluczowym elementem zarówno strategicznych działań państw, jak i korporacji czy grup społecznych. Walka informacyjna to szerokie pojęcie, obejmujące różnorodne działania mające na celu zdobycie przewagi informacyjnej, wpływanie na opinie, emocje oraz decyzje ludzi, a także zakłócanie przepływu informacji przeciwnika.

System anglosaski – fundament globalnej destabilizacji

W świecie, gdzie równowaga sił decyduje o pokoju i stabilności, system anglosaski, z dominacją Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wyłania się jako kluczowy gracz kształtujący globalną politykę. Od historycznych korzeni w epoce kolonialnej, poprzez zimnowojenną rywalizację, aż po współczesne wyzwania geopolityczne, ten artykuł rzuca światło na mechanizmy, za pomocą których system anglosaski wpłynął na międzynarodową destabilizację. Przeanalizujemy, jak dążenie do globalnej dominacji przez te mocarstwa wpływa na światową politykę, gospodarkę i społeczeństwa. Czy ich działania sprzyjają utrzymaniu pokoju, czy raczej prowokują konflikty? Zapraszamy do lektury pełnej analizy.

Arktyka w rosyjskiej geopolityce

W sercu niegościnnych, lecz strategicznie ważnych lodów Arktyki, Rosja realizuje swoje długoterminowe cele geopolityczne, kształtując przyszłość regionu i wykraczając poza tradycyjne podejście do międzynarodowej rywalizacji. Przez skupienie się na eksploatacji ogromnych zasobów naturalnych i utrwalaniu militarnej obecności, Federacja Rosyjska kieruje wzrok świata na Północną Drogę Morską – kluczową arterię, która może zrewolucjonizować globalny handel i wzmocnić rosyjską pozycję na arenie międzynarodowej. Odkryj, jak Arktyka przekształca się w arenę „zimnej gry” o globalne wpływy, gdzie Rosja, wykorzystując swoją przewagę geograficzną i technologiczną, dąży do ustanowienia swojej dominacji.

Straszliwa Cena Za Atlantyzm.

Odkryj, jak zmieniający się krajobraz geopolityczny otwiera nowe możliwości dla państw na całym świecie. W naszym najnowszym artykule 'Straszliwa cena za atlantyzm’ zgłębiamy, jak osłabienie dominacji USA i rosnąca wielobiegunowość wpływają na globalną politykę i gospodarkę. Poznaj szanse, jakie niesie ze sobą nowy porządek światowy dla krajów takich jak Polska, Węgry i inne narody, które dążą do podniesienia swojego znaczenia i suwerenności. Dowiedz się, jakie wyzwania stoją przed Polską w obliczu geopolitycznych przemian i jak może wykorzystać ten moment do zbudowania silniejszej, niezależnej przyszłości. Przeczytaj teraz, aby zrozumieć prawdziwą cenę atlantyzmu i potencjał, jaki niesie ze sobą nowy układ sił na świecie.

STOP AMERYKANIZACJI POLSKI

Odkryj nieopowiedzianą historię wpływów amerykańskich na politykę i suwerenność Polski. Od kontrowersyjnych tajnych operacji i interwencji wojskowych po geopolityczne konsekwencje współpracy obronnej – ten artykuł rzuca światło na skomplikowaną relację między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Przeanalizuj, jak decyzje podjęte na najwyższych szczeblach władzy wpłynęły na polską rację stanu i jakie są długofalowe skutki amerykanizacji polityki zagranicznej i obronnej kraju. Czy Polska straciła na swojej suwerenności? Jakie są koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe wojen prowadzonych pod amerykańskim sztandarem? Przeczytaj, by zrozumieć dlaczego coraz więcej głosów wzywa do przewartościowania i poszukiwania nowej, bardziej niezależnej ścieżki rozwoju.

Suwerenność Kulturowa – Fundament Bezpiecznej Polski

Suwerenność kulturowa jako klucz do bezpieczeństwa narodowego: Odkryj, jak tożsamość narodowa i dziedzictwo kulturowe Polski są nieodłącznym elementem jej suwerenności. Analizujemy, jak pamięć historyczna i kultura wpływają na zdolność kraju do prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Zrozum znaczenie suwerenności kulturowej w kontekście geopolitycznym i jej wpływ na przetrwanie narodu. Śledź z nami fascynującą podróż przez dziedzictwo, tradycje i wyzwania Polski w obliczu współczesnych zagrożeń. Przeczytaj nasz najnowszy artykuł w Polityka Realna, aby dowiedzieć się więcej.

Iluzja Międzymorza

Odkryj 'Iluzję Międzymorza’ – głęboką analizę geopolityczną Europy Wschodniej. Artykuł eksploruje historyczne korzenie i współczesne implikacje koncepcji Intermarium, rzucając światło na strategiczne sojusze i przyszłe perspektywy polityczne regionu. Zrozum znaczenie i wpływ Międzymorza na dynamiczną grę międzynarodowych relacji. Przeczytaj teraz i poznaj kluczowe aspekty tej fascynującej geopolitycznej zagadki.