CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY – fałszywy mit modernizacji

Trwa ożywiona dyskusja w Polsce, czy Centralny Port Komunikacyjny to dla Polski wielka szansa, czy też zagrożenie. Zwolennicy- głównie środowiska PIS i Konfederacji mówią tutaj o cywilizacyjnej szansie i porównują tą inwestycję do takich sztandarowych inwestycji II Rzeczypospolitej, jak port w Gdyni, czy też Centralny Okręg Przemysłowy. Przeciwnicy wytykają przede wszystkim zbędność tej inwestycji, olbrzymie i niepotrzebne koszty, które musiałoby podźwignąć państwo polskie. Podnoszona jest także kwestia geopolityczna, którą skrzętnie ukrywano przed obywatelami – militarne znaczenie projektu, którego kluczowym zadaniem było przygotowanie infrastruktury NATO do pełnoskalowej wojny z Rosją. 

Straszliwa Cena Za Atlantyzm.

Odkryj, jak zmieniający się krajobraz geopolityczny otwiera nowe możliwości dla państw na całym świecie. W naszym najnowszym artykule 'Straszliwa cena za atlantyzm’ zgłębiamy, jak osłabienie dominacji USA i rosnąca wielobiegunowość wpływają na globalną politykę i gospodarkę. Poznaj szanse, jakie niesie ze sobą nowy porządek światowy dla krajów takich jak Polska, Węgry i inne narody, które dążą do podniesienia swojego znaczenia i suwerenności. Dowiedz się, jakie wyzwania stoją przed Polską w obliczu geopolitycznych przemian i jak może wykorzystać ten moment do zbudowania silniejszej, niezależnej przyszłości. Przeczytaj teraz, aby zrozumieć prawdziwą cenę atlantyzmu i potencjał, jaki niesie ze sobą nowy układ sił na świecie.