Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu PolitykaRealna.pl ma za zadanie informować użytkowników o sposobach, w jakie gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy ich dane osobowe. Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi, jakie obowiązują na naszym portalu.

1. Wprowadzenie Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych przez portal „Polityka Realna” w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz innych usług online.

2. Rodzaje gromadzonych danych

 • Dane identyfikacyjne: takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jeśli są podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane techniczne: takie jak adres IP, typ przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym, dane dotyczące interakcji z naszą stroną internetową.

3. Sposób gromadzenia danych

 • Dane są zbierane automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej, jak również wtedy, gdy użytkownik samodzielnie przekazuje nam swoje informacje, na przykład poprzez formularz kontaktowy.

4. Cel zbierania danych

 • Ulepszanie i personalizacja doświadczeń użytkowników na naszej stronie.
 • Możliwość kontaktu z użytkownikami w przypadku pytań lub informacji zwrotnych.
 • Analiza danych w celu poprawy jakości treści i funkcjonalności strony.

5. Ochrona danych

 • Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Zapewniamy stosowne środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ich utratą.

6. Udostępnianie danych

 • Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub konieczne do realizacji usług na prośbę użytkownika.

7. Prawa użytkowników

 • Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Zmiany w polityce prywatności

 • Portal PolitykaRealna,pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników poprzez naszą stronę internetową.

9. Kontakt

 • W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail na adres redakcja@politykarealna.pl.