Forum Wielobiegunowości w Moskwie 26-27 lutego 2024 roku.

Międzynarodowy Ruch Przyjaciół Rosji (rusofilski) przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji i Administracji Prezydenta Rosji zorganizował w Moskwie wielkie, międzynarodowe Forum Wielobiegunowości ( ang. The Multipolarity Forum).

W tym dwudniowym wydarzeniu (26-27 lutego 2024 r.) wzięło udział ponad 300 przedstawicieli elity intelektualnej ze 130 krajów całego świata – z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Europy i Ameryki Północnej.

Spotkanie jak swój główny cel obrało sobie omówienie kwestii nowego -wielobiegunowego porządku świata, dialogu kultur i cywilizacji, ochrony tradycyjnych wartości, sprzeciwu wobec hegemonii Zachodu, problemu anihilacji tradycyjnej kultury i obrony przed nachalnym propagowaniem idei niszczenia instytucji rodziny.

Ja zapowiadała rzeczniczka rosyjskiego MSZ – Maria Zacharowa:

To wydarzenie stanie się ważną platformą wymiany opinii dla „wszystkich, którzy interesują się tym, co dzieje się na świecie, w [Rosji] i chcą przyłączyć się do rosyjskich wartości kulturowych, duchowych i moralnych

Ze strony rosyjskiej oprócz Marii Zacharowej ton forum nadawali filozof Aleksander Dugin, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, szef grupy medialnej CARGRAD Konstanty Małofiejew, oraz wielu znanych rosyjskich dziennikarzy. Formalnie obrady prowadził prezes Międzynarodowego Ruchu Przyjaciół Rosji – Nikołaj Malinow.

Z zagranicznych gości forum gości należy wymienić niewątpliwie wybitnego chińskiego profesora stosunków międzynarodowych z Pekinu i dyrektora Instytutu Chińskiego Zhanga Weiwei, Księżniczkę Vittoria Alliata de Villafranca – czołową znawczynię tradycji islamskiej, autorki wielu monografii i tłumaczeń, uznawana przez Tolkiena za najlepszego tłumacza epopei „Władca Pierścieni” na języki obce, szejka Imrana Husseina – autora dziesiątków prac z tradycji islamu i geopolityki, wielu znanych geopolityków z Afryki, Azji, Europy oraz dziennikarzy niezależnych z Zachodu.

 Oprócz ogólnych kwestii plenarnych, w odrębnych sekcjach poruszane były oczywiście problemy globalnego południa, świata islamu, Chin, Ameryki Łacińskiej oraz zagadnienia stricte rosyjskie -repatriacji Rosjan, tradycyjnych wartości, agresji tzw. LGBT, kultury wykluczenia oraz wojny informacyjno-hybrydowej wytoczonej światu rosyjskiemu przez Zachód.

Generalnie, trzeba zaznaczyć, że na kongresie Rosja przedstawiła intelektualną, ale i gospodarczą alternatywę dla zachodniego neokolonializmu. Ta oferta została skierowana do wszystkich stron świata, jako opcja do wyboru, do wolnych i suwerennych narodów.  Oferta interesująca – zakładająca plany rozwoju gospodarczego, technologicznego i kulturalnego w post-zachodnim świecie hegemonii. Głównym jej założeniem jest równość partnerów i wolny wybór bez narzucania komukolwiek swojego światopoglądu. Inkluzywizm zamiast zachodniego ekskluzywizmu.

ALEKSANDER DUGIN

„(Jesteśmy) tak inni, wyjątkowi, niepowtarzalni, oryginalni, suwerenni – ludzkość to my!”

Oczywiście, na rosyjskim forum geopolitycznym nie mogło zabraknąć najgłośniejszego rosyjskiego „filozofa politycznego”, jakim jest niewątpliwie Aleksander Dugin. Ceniony autor „Podstaw geopolityki” zagaił kongres fenomenalnym wykładem na temat już dokonanych zmian geopolitycznych w świecie i faktycznym istnieniem nowego świata z wieloma centrami rozwoju.

 Wielobiegunowość – według Dugina -to alternatywna filozofia, opierająca się na założeniu, że Zachód nie jest jedyną cywilizacją na tej planecie, a jedynie jedną z wielu. Wielobiegunowość nie jest antyzachodnia, ale sprzeczna z zachodnim założeniem uniwersalności i wyjątkowości. Aleksander Dugin uważa, że rosyjska specjalna operacja na Ukrainie pomogła przyspieszyć koniec jednobiegunowego świata. Rosja pokazała całemu światu, że można przeciwstawić się Zachodowi i powiedzieć „nie”. Świat postawił opór hegemonii Zachodu. Chiny stanowią wyzwanie gospodarcze, świat islamu stanowi wyzwanie kulturowe i ideologiczne. Afryka i Ameryka Łacińska nie są już zachodnimi koloniami, ale wschodzącymi gigantami. Według Dugina trwa również bitwa pomiędzy globalistycznym Zachodem a tradycjonalistycznym Zachodem. Zwykli mieszkańcy Zachodu również są ofiarami systemu globalistycznego.

Ciekawe było również wystąpienie profesora stosunków międzynarodowych i dyrektora Instytutu Chińskiego Zhanga Weiwei z Pekinu, który w prosty sposób wykazał, że dotychczasowy model funkcjonowania świata jest głęboko niesprawiedliwy i amoralny.

„, Dlaczego „wielobiegunowość” jest tak ważna? Ponieważ jej przeciwna „jednobiegunowość” jest niemoralna, niesprawiedliwa i przestarzała. W ramach jednobiegunowości praktycznie wszystko, od dolarów przez handel, technologie po zmiany klimatyczne, może zostać uzbrojone, a sankcje, rakiety i kolorowe rewolucje są normami i są rutynowo stosowane według własnego uznania, powodując wojny, spustoszenie i niewypowiedziane ludzkie cierpienia dla milionów milionów ludzi ludzi i ten porządek trzeba zmienić i należy zmieniać”

W wypowiedziach innych intelektualistów również podnoszono wątki moralne.

Księżniczka Vittoria Alliata de Villafranca – czołowa znawczyni tradycji islamskiej, autorka wielu monografii i tłumaczeń, w tym przekładu Tolkiena – wskazała na postać Darii Duginy bestialsko zamordowanej przez ukraińskich skrytobójców, jako przykład rozkładu moralnego Zachodu, panującej tam hipokryzji i kultury wykluczenia.  Daria zginęła brutalnie w ataku terrorystycznym, ale świat postanowił tego nie widzieć, bo była tą „gorszą”, była Rosjanką.

 „Tak, tak. Kościół katolicki nie mówił o niej, jako o orędowniczce prawdy. Ani jedna oburzona feministka nie wzywała do nałożenia międzynarodowych sankcji za tę zbrodnię. Żadna organizacja non-profit nie została nominowana za to do nagrody za prawa człowieka”

Obecni na kongresie przedstawiciele wielkich religii monoteistycznych dużo mówili o oderwaniu duchowym elit Zachodu od społeczeństw i chrześcijaństwa.  Patriarcha Cyryl w lisice do uczestników zjazdu przypomniał ( w przeciwieństwie do Zachodu), że duchowe podstawy życia Rosjan przez wieki kształtowała Cerkiew prawosławna, pielęgnując w ludziach najlepsze cechy moralne: ofiarność i bezinteresowność, wrażliwość i miłosierdzie, miłość do Boga, bliźnich i ojczyzny. „Cerkiew zawsze opowiadała się za rozwojem opartego na wzajemnym szacunku i przyjaznego dialogu z przedstawicielami różnych religii i kultur”.

Według wielkiego autorytetu duchowego islamu-szejka Imrana Hussaina źródeł wywyższania się jednego narodu nad innymi należy szukać w początkach upadku ludzkości. Ojciec Andriej Tkaczow przemawiający w imieniu prawosławnych nawoływał do otwartego uznania antyreligijnych elit Zachodu za „czcicieli Szatana”. Szok wywołało zaprezentowane przesłanie wideo katolickiego arcybiskupa Carla Marii Viganò. Tradycjonalista, katolik sprzeciwiający się lewicowo-liberalnemu kursowi papieża Franciszka i odważnie obnażający prawdę o współczesnym Zachodzie, wprost stwierdził, że elity Zachodu zaprzedały się Szatanowi.

Niewątpliwie to wymiar filozoficzny, duchowy i moralny dominował w narracji pierwszego dnia FORUM. Był wstępem dla dalszych obrad i dyskusji.

Drugi dzień poświęcony był tematom stricte politycznym i praktycznym  a przede wszystkim problemowi walki informacyjnej. Uchwalono deklarację programową Międzynarodowego Stowarzyszenia Rusofilów i wybrano oficjalne władze. Prezesem został wybrany Nikołaj Malinow z Bułgarii.

SIERGIEJ ŁAWROW

Na kongres przybył tego dnia również minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, który podkreślił znaczenie zacieśniania stosunków międzynarodowych dla Rosji ze wszystkimi pomiotami. „Rosja pozostaje zaangażowana w bycie narodem przyjaznym i otwartym, prowadzącym niezależną, pragmatyczną i miłującą pokój politykę zagraniczną opartą na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych” – podkreślił Ławrow.„Nasze obecne przewodnictwo w BRICS i Wspólnocie Niepodległych Państw, wraz z naszym aktywnym udziałem w EAEU, SCO, G20 i innych forach wielostronnych, pokazuje nasze zaangażowanie w realizację tego celu.Ponadto aktywnie wspieramy bliskie relacje ze stowarzyszeniami integracji regionalnej.”

„Rosja rozwija bliskie stosunki ze wszystkimi częściami większości świata, z Azją i Ameryką Łacińską, co stanowi alternatywę dla zachodnich instytucji rozwoju międzynarodowego”- powiedział minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow na Forum Wielobiegunowości.

Ławrow przeczytał list od prezydenta Władimira Putina, w którym prezydent Rosji napisał między innymi:

Ruch Przyjaciół Rosji (rusofilski) pomaga demaskować antyrosyjskie fałszerstwa i mity propagandowe oraz rozpowszechniać obiektywne informacje za granicą. Wasza szlachetna działalność przyczynia się do zachowania i umacniania dobrych tradycji przyjaźni i wzajemnego szacunku, jakie łączą Rosjan z innymi narodami, jedności świata rosyjskiego, popularyzacji dorobku naszej kultury narodowej oraz poszerzania naszej obecności humanitarnej.”

Ta oficjalną część trafnie podsumował Zastępca Przewodniczącego Rady Federacji Konstantin Kosaczow:

„Przyszłość należy do rusofilów ( przyjaciół Rosji), a nie rusofobów. Rosja w żaden sposób nie nawołuje nikogo do jakichkolwiek krucjat czy koalicji przeciwko komukolwiek, ale wzywa do odrzucenia gry o sumie zerowej. Wszyscy stracili w wyniku konfrontacji i sankcji. Wszyscy również skorzystają na powrocie do dialogu i handlu”

Po oficjalnych wystąpieniach ożywiona dyskusja koncentrowała się na kwestiach izolacji informacyjnej Rosji i sposobach jej przełamania w kontekście globalnym.  To ważna kwestia, gdyż ogół publiczności zachodniej nie otrzymuje z reguły prawdziwych informacji z Rosji, Chin i całego globalnego Południa. Szczególne blokowane są informacje o stanowisku Rosji w kwestii konfliktu Ukrainie i celach tzw. Specjalnej operacji wojskowej.

Te zagadnienia bardzo szeroko omówiła rzecznik rosyjskiego MON – Maria Zacharowa. Jej wypowiedzi to kwintesencja postrzegania przez Rosję problematyki wykluczenia informacyjnego narzuconego przez Zachód i sposobów jego przełamania przez kierownictwo rosyjskie. Warto, zatem przedstawić je szerzej.

MARIA ZACHAROWA:

„Oto, co nasz kraj i dzisiejsze forum oferują światu – to harmonia i wielobiegunowość.

Co to jest wielobiegunowość? To świat, w którym suwerenność i możliwości mocarstw niezachodnich są wzmacniane poprzez rozwój gospodarczy i technologiczny oraz poprzez wzrost tożsamości narodowej”. „Nasza formacja jest otwarta – dla wszystkich ludzi wolnej dobrej woli. Różnica między miejscami na Zachodzie a Rosją jest bardzo prosta – wyjaśniła Zacharowa. Nikt tam nie pozwala sobie na powiedzenie prawdy, a dyskusje o naprawdę ważnych sprawach toczą się za zamkniętymi drzwiami. Czyniąc to, przyjęli destrukcyjny program. Niszczą tkankę wartości, kulturę i kod cywilizacyjny narodów. Dlaczego to się robi? Aby później, gdy ktoś zaginie na tym świecie, zacznie narzucać mu fałszywy program. Należy się temu przeciwstawić.”

Maria Zacharowa, komentując wystąpienie jednego z prelegentów na sesji plenarnej Forum Wielobiegunowości, zauważyła, że wywiad prezydenta Rosji Władimira Putina z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem nazywany jest historycznym, bo przełamał izolację medialną Rosji. A przecież prezydent Putin nie mówił nic nowego, ale powtarzał to samo od wielu lat, począwszy od przemówienia w Monachium w 2007 roku.

Maria Zacharowa, jako typowy przykład hybrydowej wojny informacyjnej wymieniła filmy hollywoodzkie.

 „Spróbuj znaleźć pozytywny wizerunek Rosjanina w hollywoodzkim filmie. Tego tam nie ma”

-Dodała, że takie kino wystawia całą narodowość rosyjską na margines i wywołuje wśród Amerykanów (zaprogramowaną) postawę obrzydzenia.

Inną ulubioną techniką Zachodu jest tzw. kultura wykluczenia. Zacharowa, jako przykład pokazała niedawne czasy, gdy we Włoszech szalał wirus Covid-19. Jak zareagował Zachód? „Zaczął wykluczać wszystko, co włoskie wraz z ich językiem i kulturą” Tylko Rosja się temu sprzeciwiła.

Szczególna sytuacja panuje w sieciach społecznościowych. Duże korporacje są ściśle powiązane z zachodnimi służbami wywiadowczymi. Korporacja Meta ( Facebook) ogłosiła na przykład, że wspólnotowe zasady nie aprobują dyskryminacji, ale jeśli przejawi się ona na Rosjanach, to jest to możliwe. Takie firmy zwykle nazywane są globalnymi gigantami, chociaż w rzeczywistości są anglosaskie i są po prostu dystrybuowane na całym świecie. Trzeba się im przeciwstawić. Wymagana jest systematyczna praca, w której ważna jest rola każdej osoby – podkreśliła Maria Zacharowa. Aktywizm obywatelski odgrywa tu szczególną rolę, gdyż zwykli blogerzy nie tylko mówią o fałszerstwach, ale także wyjaśniają, dlaczego są one „podróbkami”.

Zacharowa podkreśliła, że dla Rosji kluczową sprawą jest prezentowanie wizji świata zgodnie z podstawową moralnością. W Rosji nikt nie będzie wybielał nazizmu ani czcił zbrodniarzy, nie ma tutaj tez miejsca na gloryfikowania perwersji i uderzane w naturalny proces wychowania dzieci. Dlatego dla Zachodu Rosja jest tak niewygodna.

Na kanwie wykluczenia kulturalnego szeroko dyskutowano na temat dyskryminacji rosyjskiej kultury, niszczenia upamiętnień i dokonań Rosjan, prześladowania językowego w krajach bałtyckich i o sposobach walki z tym nowym rasizmem.

Przedstawiciele Włoch szeroko opowiadali o swoich sposobach na promowanie wielkiej rosyjskiej kultury – organizowaniu koncertów Czajkowskiego, odczytów Puszkina i Dostojewskiego.

Przedstawiciel Senegalu Sulejman Anta Ndiaye, poprosił tych, którzy przybyli do Rosji z krajów afrykańskich, o powstanie na sali. Rozległ się głośny aplauz.

 „Afryka kocha Rosję. Wielu naszych ludzi nigdy nie było w Federacji Rosyjskiej, ale wiedzą, kim są Dostojewski, Puszkin, Czajkowski. Afryka wiele wycierpiała, ale zachodzą wielkie zmiany. Afrykanie chcą wreszcie uwolnić się od kolonializmu. Rosja z pewnością spełni swoją historyczną rolę”

SPOTKANIA W KULUARACH

Forum Wielobiegunowości to nie tylko oficjalne debaty plenerowe ale także setki rozmów w kuluarach z delegatami i gośćmi z całego świata. Tutaj dopiero można było zrozumieć, że to wcale nie Rosja jest izolowana od świata, ale świat zachodni sam się samoizoluje informacyjnie, albo jeszcze inaczej- zarządzający tzw. kolektywnym Zachodem izolują swoich obywateli, aby nie otrzymywali alternatywnych informacji, które mogłyby zburzyć narracje zbudowane przez zachodnie ośrodki dezinformacji. Mnóstwo gości z Afryki podkreślało fakt, że dopiero w Rosji odnaleźli partnera, który nie traktuje ich pryncypialnie, przedmiotowo, ale stara się zrozumieć ich problemy po partnersku. Dlatego tworzący się dla nich nowy ład – wielobiegunowy, jest realną szansą na rozwój ich krajów. Przestają być peryferiami, a mogą uczestniczyć, jak inne państwa w wymianie gospodarczej i kulturalnej. Ich waluty stają się taka samo ważne jak dolar, mogą sami czerpać zyski z ze swoich bogactw, ich język i kultura staja się równorzędne i istotne dla innych. Dlatego nowy, światowy ład jest dla nich wielką szansą.

Także dla naszych kolegów z Europy – Czechów, Serbów, Słowaków, Włochów i Niemców- wielobiegunowość to konieczność, bo dalsze trwanie amoralnej, rasistowskiej i niesprawiedliwej hegemoni anglosaskiej to faktyczny rozpad ich państw- degeneracja społeczna i gospodarcza. Dlatego przyjechali do Moskwy, bo wierzą, że Rosja pomoże przebudować europejski ład i uporządkować moralnie zachodnie bezhołowie.

POLACY NA FORUM

Miałem zaszczyt reprezentować Polskę na forum razem z kolegą Mariuszem Świdrem – wybitnym dyplomatą, pisarzem i społecznikiem. Reprezentowaliśmy partię Bezpieczna Polaka oraz środowiska Polskiego Ruchu Antywojennego. Naszym celem było pokazanie Polaków z zupełnie innej strony niż ta, która dominuje w świadomości Rosjan. Wiedzieliśmy bardzo dobrze, że społeczność międzynarodowa obiera nas, jako najwierniejszych akolitów USA i Zachodu gotowych wykonać każdy rozkaż hegemona z USA. Te opinie potwierdziły się niestety w Moskwie. W rozmowach z delegatami z Azji i Europy czuć było dużą nieufność i niezrozumienie wobec Polaków. Wielu wypowiadało się o nas, jako o szaleńcach i ludziach niespełna rozumu, nierozumiejących istoty swojego położenia w Europie. Wiele pracy zabrało nam przekonanie dyskutantów, ze większość Polaków nie chce żadnej konfrontacji z Rosją, że miłujemy pokój a naszym głównym celem są jak najlepsze stosunki z Federacją Rosyjską. Zachodnia propaganda działa także w drugą stronę malując w Rosji nieprawdziwy obraz Polski I Polaków. Wydaje się, że zrobiliśmy razem bardzo dużo, aby ten fałszywy wizerunek zupełnie zmienić. Nasi partnerzy z Chin, Pakistanu, Indii, Afryki, Rosji, USA otrzymali wiele informacji o środowiskach antyatlantyckich i patriotycznych w Polsce, które podzielają idee wielobiegunowości i współpracy kontynentalnej. Jesteśmy przekonani, że nasze dalsze kontakty będą kontynuowane.

Dla nas osobiście Forum było wielkim doświadczeniem niezależnego myślenia i ucztą duchową. Zrozumieliśmy, jak wielu przyjaciół ma Rosja na świecie i że to nie Rosjanie, ale my na zachodzie tkwimy w bańce informacyjnej – odcięci przez Wielkiego Brata od kluczowej wiedzy i nowych idei.

Delegacja polska brała także udział w dyskusji w podzespołach przedstawiając uwarunkowana sytuacji związanej z systemowym tępieniem rosyjskiej kultury i sztuki i języka przez władze polskie.

Mieliśmy także chwilę, aby posłuchać wspaniałej rosyjskiej muzyki w Sali bankietowej Hotelu Metropol i zobaczyć jak cały świat doskonale bawi się i dogaduje z Rosją i Rosjanami. Pomimo setek sankcji nałożonych przez Zachód, Rosja cieszy się coraz większym autorytetem i poważaniem na świecie, a każdy kraj chce mieć z Moskwą jak najlepsze stosunki. Mam nadzieję, że tak samo będzie w niedługiej przyszłości i z moim krajem –Polską.

Piotr Panasiuk

5 2 głosy
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadomienie o
guest

0 Komentarze
Informacje zwrotne Inline
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za komentarzex