Manipulacja i dezinformacja stały się kluczowymi narzędziami w kształtowaniu świadomości społecznej. Podstęp, definiowany jako sprytne działanie mające na celu oszukanie, ewoluował w manipulację – przeinaczanie faktów w celu wpływania na poglądy i zachowania. Współczesną metamorfozą podstępu jest dezinformacja, która systematycznie zastępuje w świadomości mas niekorzystne poglądy takimi, które są korzystne dla dezinformatora. Jak te techniki wpływają na ludzkie emocje i jak media odgrywają w tym kluczową rolę? Odkryjmy, jak dezinformacja przekształca prawdę w fikcję i jakie są tego konsekwencje.